Verkoopsvoorwaarden

  • Wanneer u beschadiging of defecten vastgesteld heeft aan een geleverd goed, gelieve ons binnen de 7 dagen hiervan op de hoogte te brengen.
  • U hebt 7 dagen bedenktijd om het artikel te retourneren indien u niet tevreden bent. Teruggestuurde goederen worden terugbetaald na controle van de originele kwaliteit binnen de 30 dagen. Kosten voor het terugsturen zijn ten laste van de klant.
  • Bij gebreke van betaling is van rechtswege een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd en wordt de hoofdsom met een schadevergoeding van 10 % ervan verhoogd. Met een Minimum van 50 voor buitengerechtelijke schade.
  • Wanneer producten voor lange tijd niet voorradig zijn en de levering dus meer dan 30 dagen in beslag neemt zal de klant hiervan op de hoogte gebracht worden. Lange levertermijn kan geen aanleiding geven tot het eisen van een schadevergoeding.